Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi tin rằng doanh nghiệp của bạn không phải là của ai. Sự riêng tư của bạn rất quan trọng đối với bạn và đối với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin bạn chia sẻ với chúng tôi. Để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, Giá thầu PHP Pro tuân theo các nguyên tắc khác nhau phù hợp với thực tiễn trên toàn thế giới về bảo mật dữ liệu và bảo mật dữ liệu của khách hàng.

  • Chúng tôi sẽ không bán hoặc cung cấp tên, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, địa chỉ email, số thẻ tín dụng hoặc bất kỳ thông tin nào khác cho bất cứ ai.
  • Chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp bảo mật mới nhất để bảo vệ thông tin của bạn khỏi những người dùng trái phép.

ĐỂ Ý

Chúng tôi sẽ hỏi bạn khi nào chúng tôi cần thông tin nhận dạng cá nhân bạn (thông tin cá nhân) hoặc cho phép chúng tôi liên lạc với bạn. Nói chung thông tin này được yêu cầu khi bạn mua gói phần mềm của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho bốn mục đích chính:

  • Để xử lý và kích hoạt đơn đặt hàng của bạn
  • Để nhận diện bạn
  • Để giúp chúng tôi hỗ trợ bạn và / hoặc Doanh nghiệp của bạn.
  • Để cảnh báo bạn về việc nâng cấp sản phẩm, ưu đãi đặc biệt, thông tin cập nhật và các dịch vụ mới khác từ PHP Pro Bid.

TRUY CẬP

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các phương tiện để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn là chính xác và hiện tại. Bạn có thể xem lại và cập nhật thông tin này bất cứ lúc nào tại khu vực khách hàng. Ở đó, bạn có thể xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân bạn đã cho chúng tôi.